Kính gửi Quý Khách hàng, 

Trong thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã cho thấy những tác động to lớn đến chuỗi giá trị toàn cầu nói chung cũng như nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt ảnh hưởng tới tình hình hoạt động phát triển của các tổ chức tín dụng và ngân hàng.

Đối với các ngân hàng đã và đang chuẩn bị áp dụng Chuẩn mực kế toán Quốc tế số 9 (IFRS 9), việc nắm bắt những vấn đề mới liên quan đến chuẩn mực này trong việc đo lường và trình bày khoản tổn thất tín dụng dự kiến là vô cùng quan trọng. Tham dự hội thảo trực tuyến do PwC Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) tổ chức để cùng tìm hiểu về những cập nhật mới trong chuẩn mực IFRS 9 cũng như lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia về kinh nghiệm triển khai thực tế để các ngân hàng và tổ chức tài chính có thể lên kế hoạch kịp thời cho tương lai..

Vui lòng đăng ký trước Thứ Hai, 30/05/2022. Sau khi hoàn thành đăng ký, chúng tôi sẽ gửi link tham dự cho Quý vị 2 ngày trước sự kiện.

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ:

Trân trọng
PwC Việt Nam & Hiệp hội Ngân hàng
Tháng 06 / 2022
Thứ Năm 

02

Hình thức:
Trực tuyến

Thời gian 
09:00 - 11:00 

Chi phí
Miễn phí

 

Ngôn ngữ
Tiếng Việt 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Tải thư mời tại đây

 

Xem trên trang web Hiệp Hội Ngân Hàng

 

Facebook Facebook
Linkedin Linkedin
YouTube YouTube
Website Website

Diễn giả

Nguyễn Hoàng Nam
Phó Tổng giám đốc, Dịch vụ kiểm toán và tư vấn kế toán, PwC Việt Nam
Stefanie Tang
Giám đốc, Dịch vụ kiểm toán và tư vấn kế toán, PwC Malaysia
Đinh Hồng Hạnh
Phó Tổng giám đốc / Lãnh đạo Dịch vụ tư vấn tài chính ngân hàng, PwC Việt Nam
Bùi Thị Ngọc Thủy
Giám đốc, Dịch vụ tư vấn tài chính ngân hàng, PwC Việt Nam
Đăng ký | Hủy đăng ký | Gửi cho bạn

©2022 Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Trong tài liệu này, “PwC” là Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và trong một số trường hợp có thể là mạng lưới PwC, trong đó mỗi công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể cập nhật thông tin hoặc hủy đăng ký.