April 2022
Nieuwsbrief Reddingsbrigade Zwolle
In deze nieuwsbrief:
Bestuur • Ere-officialschap • Examens • Afsluiting • Openluchtbad • Preventie en Hulpverlening • Jeugdactiviteiten Wijthmenerplas • Veilige Vereniging • EHBO • Kleding bestellen • Opzegging lidmaatschap

Bestuur

Het zwemseizoen nadert alweer zijn einde. De examens zijn bijna en dan hebben we nog een afsluitende activiteit. Met het einde van het zwemseizoen, begint het seizoen van preventie en hulpverlening. Er staan verschillende evenementen op de planning, daarvoor kunnen vrijwilligers zich aanmelden. Ook voor de jeugd zijn er activiteiten. Lees daarover meer in deze nieuwsbrief.

Als bestuur wijzen wij jullie nogmaals op de openstaande vacatures. Kom jij het bestuur versterken? Ken je iemand dit geschikt is? Of wil je een andere taak vervullen? Mail dan naar secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl

Penningmeester: vacant
Opleidingen: vanaf november 2022 vacant
Promotie: vacant
Sport & Spel: vacant
Algemeen bestuurslid: meerdere functies mogelijk

Ere-officialschap

Jentje Breeuwsma heeft bij de rayonbijeenkomst een oorkonde en bijbehorende speld in ontvangst mogen nemen als Ere-officialschap. Van harte gefeliciteerd! Bedankt Jentje voor je jarenlange inzet voor de Reddingsbrigade.

Examens 21 april
Op donderdag 21 april zijn de examens in het zwembad. Daarover is al een brief gestuurd met meer informatie. Vanwege de examens is er GEEN (jeugd)wedstrijdploeg, ouderzwemmen en trimploeg. We wensen alle examenkandidaten heel veel succes!

Dit seizoen is er hard gewerkt. Eerst het inhaalexamen in november en nu alweer het examen van het huidige seizoen. Vanaf komend seizoen is het de bedoeling om weer 1x per jaar examens te hebben aan het einde van het seizoen in april.

Afsluiting zwembad 28 april

28 april is de laatste zwemavond van dit seizoen. Het seizoen zal feestelijk worden afgesloten. Alle leden zijn welkom van 18.30 – 20.30 uur (vrije inloop). Introducees en ouders mogen meezwemmen! Er is geen aparte baan om baantjes te zwemmen.

Leden van het diploma Lifesaver 1 en hoger, volwassenen, wedstrijdploeg en trimploeg mogen blijven tot 21.30 uur.
Van 20.30 – 21.30 uur is er 1 baan beschikbaar voor het baantjes zwemmen.

Zwemavond openluchtbad 25 juni

Op zaterdag 25 juni organiseert Reddingsbrigade Zwolle een extra zwemavond in Openluchtbad Zwolle van 18.00 – 20.00 uur. Op deze avond zijn er verschillende activiteiten en vrij zwemmen. Jullie mogen introducees meenemen. Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het zelfstandig banen zwemmen (ouderzwemmen, trimploeg). Meld je hiervoor aan door een mail te sturen naar opleidingen@reddingsbrigade-zwolle.nl en vermeld daarbij ook een telefoonnummer. Dit telefoonnummer wordt gebruikt voor het eventueel annuleren van de activiteit bij regen of onweer.

(Tijdens de algemene vergadering is er een voorstel aangenomen om jaarlijks 8 extra lessen te organiseren in het openluchtbad. Dit voorstel blijkt in de praktijk niet haalbaar door een tekort aan vrijwilligers.)

Preventie en hulpverlening

Nadat de coronaperikelen weer zijn opgeheven, komen er veel activiteiten waarbij de Reddingsbrigade is gevraagd om toezicht te komen houden. Op de site staan de inzetten die door ons zijn aangenomen om er toezicht te houden. Maar dat kan niet zonder jullie, vindt je het leuk om ook te komen helpen, geef je dan op voor een evenement, kijk op de website bij Waterhulpverlening en dan bij Aanmelden. Daar zie je voor welke evenementen je jezelf kunt aanmelden. Dit kan al vanaf lifesaver 1 bij verschillende evenementen, soms moet je een bepaalde leeftijd hebben om mee te helpen, omdat er dan in de avonduren bewaakt moet worden. Maar er zijn ook zeker evenementen die overdag al aanvangen en je dan een gedeelte meehelpt.

De zomerperiode gaan we ook weer op de Wythemerplas onze bewakingen doen. Vanaf 4 juni t/m 28 augustus zijn we op de zaterdag en zondag aanwezig vanaf 10.30 tot 18.00 uur. Is het weer te slecht en worden er geen badgasten verwacht, dan zullen we snel afschalen en gaan wij ook snel weer huiswaarts en hopen we op mooie dagen.

Dus vind je het leuk om te komen helpen..............

Jeugdactiviteiten Wijthmenerplas

Net als vorig jaar zijn er voor de jeugd iedere zaterdag activiteiten op de Wijthmenerplas. Denk aan een portofoonspel, oefenen met het rescueboard en twister. De oudere jeugd is welkom om te oefenen met verschillende reddingsmiddelen, communicatie en het uitspelen van scenario’s. Meld je hiervoor bij de post.

Periode: iedere zaterdag van 11 juni tot en met 20 augustus
Tijd: 11.00 – 12.30 uur
Waar: Bij de post van de Reddingsbrigade, aan het einde van de parkeerplaats tussen de twee stranden.
Voor wie: De activiteiten zijn gratis voor leden en niet-leden. Dus neem gerust je broers, zussen, vriendjes en vriendinnetjes mee. Zo kunnen zij ook kennismaken met de Reddingsbrigade.
Aanmelden is niet nodig.
Meer info: opleidingen@reddingsbrigade-zwolle.nl

Wanneer er voldoende lifeguards beschikbaar zijn, kan er eventueel langer geoefend worden. Is het druk op de plas, dan zullen de lifeguards allemaal helpen met toezicht houden. Dan stoppen de activiteiten om 12.30 uur. Gaan we langer door, neem dan zelf je lunch mee.

Veilige Vereniging

Veilige vereniging, wist je dat:
    ... de veilige vereniging sinds de AV van 2019 bestaat?
    ... het een commissie is die zich bezig houdt met het behouden en ontwikkelen
        van een veilige sportcultuur voor alle sporters?
    ... wij daarom ook gedragsregels hebben opgesteld die staan op de website van
        Reddingsbrigade Zwolle?
    ... het voor ons van belang is dat iedereen kan helpen bij het veiliger maken van
        de vereniging?
    ... en wij daarin graag ook de (jeugd) leden hiermee mee laten denken?
    ... en de commissie zich daarom momenteel druk bezig houdt met het
        organiseren van een spellenochtend voor de jeugdleden zodat zij ook hun
        inbreng kunnen hebben?
    ... de veilige vereniging daarnaast bezig is met de aanvraag van de VOG en
        scholingen voor de instructeurs?
    ... dat de commissie korte lijntjes heeft met de vertrouwenspersonen en het
        bestuur?
    ... de commissie elke maand bij elkaar komt om dit alles zo goed mogelijk te
        organiseren?
    ... tips en meedenken altijd welkom is?
    ... of als er nog vragen zijn, jullie ons altijd mogen benaderen?
Groeten,
Commissie veilige vereniging,
Daniël, Vera en Diede

EHBO 

Afgelopen dinsdag tijdens de rayon Oost vergadering van de Reddingsbrigade kwam o.a. aan bod dat een ieder die een Oranje Kruis diploma heeft nog tot oktober 2022 de mogelijkheid heeft om deze te verlengen, dit kan middels de herhalingslessen.

Voor de Reddingsbrigade zijn een Oranje Kruis en een Rode kruis EHBO diploma gelijk. Deze zijn ook vaak nodig om voor een evenement ingezet te kunnen worden.

Onze vereniging gaat geen cursus MFA meer verzorgen, voor degene die dat wil kan een Oranje Kruis diploma gehaald worden na een regulier examen. Voor deelname aan deze cursus willen wij als vereniging dat wel inventariseren, dus als je een EHBO cursus wilt doen geef dit aan bij de afdeling P&H.
preventie@reddingsbrigade-zwolle.nl

Kleding bestellen

Op 6 momenten in het jaar kan er geel/rode brigadekleding besteld worden door leden van Reddingsbrigade Zwolle. In mei is er weer zo’n bestelmoment. Voor meer informatie of het doorgeven van bestellingen mail je naar Rebekka Faber, opleidingen@reddingsbrigade-zwolle.nl Houdt er rekening mee dat de kleding klein uitvalt en dat een aantal artikelen (tijdelijk) zijn uitverkocht. Geef je bestelling uiterlijk 11 mei door.

De voorraad en prijzen kunnen ingezien worden op de volgende website:
https://www.reddingsbrigade.shop/my-account/
Gebruikersnaam: Catalogus
Wachtwoord: Catalogus
Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient te worden gedaan voor het einde van het verenigingsjaar (per post of mail) bij de secretaris. Het verenigingsjaar eindigt op 30 juni. Bij een te late opzegging dient de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar betaald te worden. Adres secretariaat:  Postbus 40072, 8004 DB Zwolle of secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl
Social Media
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Twitter
Twitter
Website
Website
Share
Tweet
Forward to Friend
Copyright © 2022 Reddingsbrigade Zwolle, Alle rechten voorbehouden

U ontvangt de nieuwsbrief van Reddingsbrigade Zwolle omdat u zich hiervoor heeft ingeschreven op www.reddingsbrigade-zwolle.nl. Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier

Deze nieuwsbrief is gemaakt met:

Email Marketing Powered by Mailchimp